Tjänstebil

Idag finns det många olika lösningar när det gäller bil för dig som är företagare och har behov av bil i tjänsten. Vi går igenom några faktorer som du behöver ha koll på.

Leasing (hyra)

Leasing är en form av långtidshyra av bil där leasinggivaren – mot månadsvis förskottsbetalning – i praktiken köper in bilen och upplåter den till dig eller ditt företag med full nyttjanderätt. Om du vill leasa en bil till såväl arbete som fritid finns två vanligt förekommande alternativ.

Vid företagsleasing innebär det att du leasar bilen via företaget och betalar förmånsskatt för att du använder den privat. Vid privatleasing innebär det istället att du leasar bilen privat och tar ut milersättning från företaget när du kör i tjänsten. Grundregeln är att ju fler mil du kör och ju dyrare/nyare bil, desto mer lönar det sig att leasa bilen via företaget (så kallad förmånsbil). Brytpunkten påverkas även av vem som betalar drivmedlet och om du väljer en miljöbil eller inte.

Andra fördelar med företagsleasing är att du slipper binda upp eget kapital och att halva momsen ofta är avdragsgill. Använder du bilen privat vid högst tio tillfällen och högst 100 mil per år är bilförmånen helt skattefri – däremot behöver du kunna visa att du faktiskt inte använder bilen privat mer än vad reglerna tillåter. Ett bra sätt att visa detta är att föra en körjournal, och det finns elektroniska sådana på marknaden. Tänk även på att extrautrustning och parkeringsplats normalt räknas som förmåner som du behöver skatta för.

Finansiell leasing eller operationell leasing

Det finns två typer av företagsleasing. I finansiell leasing, som är den vanligaste formen, får leasingtagaren den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet. I operationell leasing är det istället leasinggivaren som får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken. Operationell leasing är oftast det dyrare alternativet då man betalar en avgift för att leasinggivaren tar den ekonomiska risken.

Ofta leasar man bilen över 24 eller 36 månader och för avtalstidens slut finns ett uppskattat värde (s.k. restvärde) på bilen som ska spegla ett verkligt marknadsvärde på bilen vid den tidpunkten. Storleken på restvärdet påverkas bl.a. av hur bilen används, körsträcka, avtalstid, bilmodell samt förväntat framtida värde. Skillnaden mellan förväntat framtida värde och verkligt värde är den ekonomiska risken. Om det faktiska värdet är högre än restvärdet vid avtalstidens slut och det rör sig om finansiell leasing så har man likviditet tillgodo vid exempelvis ett inbyte.

Köp eller leasing?

Om du köper en bil så är momsen normalt inte avdragsgill. Vid leasing kan halva momsen däremot vara avdragsgill, vilket givetvis är mer förmånligt.

Så här skriver Skatteverket:

Enligt momslagen kan ett avtal om finansiell leasing innebära försäljning av personbil i stället för uthyrning. Grundregeln är att du har tecknat ett uthyrningsavtal om din leasinggivare inte överlåter ägandet, det vill säga de ekonomiska rättigheterna och skyldigheterna, till dig. Du har däremot tecknat ett avtal om försäljning om du måste köpa eller hitta en annan köpare till bilen när leasingperioden går ut. Det är som regel också fråga om försäljning om:

  • du har rätt att köpa bilen när avtalet går ut och
  • det beräknade priset för att köpa bilen är så pass fördelaktigt jämfört med marknadsvärdet att det inte finns anledning att tro att du skulle avstå från att köpa bilen.

Köper du en bil på avbetalning och betalar av skulden plus ränta inom till exempel två år, räknas det som ett vanligt köp enligt momslagen.

Då får du dra hela momsen

Huvudregeln är att moms inte avdragsgill. Som nämnts några gånger kan dock halva momsen vara avdragsgill vid leasing – alltid vid operationell leasing och ibland vid finansiell leasing. Det finns undantag för när du får dra av hela momsen; oavsett om du köper eller leasar. Detta om du:

  • har uthyrningsverksamhet och ska hyra ut bilen,
  • har bilhandel och ska sälja bilen vidare,
  • behöver den i arbete med persontransporter enligt taxitrafiklagen (gäller ej motorcykel),
  • behöver den i arbete med körkortsutbildningar,
  • behöver den i arbete för transport av avlidna,
  • köper lastbil som har flak,
  • köper lätt lastbil (mindre än 3 500 kg) där förarhytten och skåpet är separata karosserienheter,
  • köper en tung lastbil (mer än 3 500 kg).

Vad är förmånligast?

Det finns inget snabbt svar huruvida privatleasing, företagsleasing eller köpa är det mest förmånliga. Se därför till att jämföra olika alternativ för att hitta den billigaste lösningen. Till att börja med behöver du bestämma dig för en prisklass och uppskatta årlig körsträcka. Ibland kan din redovisningsbyrå bistå med råd, eller ha sådan rådgivning knuten till sig.

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning