Vem gör vad?

Det finns många myndigheter, organisationer och företag som hjälper företagare på ett eller annat sätt. Vi har listat några aktörer som kan vara intressanta för dig.

A-kassa

En arbetslöshetskassa, a-kassa, har som främsta uppgift att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning till personer som är arbetslösa.

08-555 138 00
info@sverigesakassor.se
www.sverigesakassor.se

Almi

Almi som ägs av staten består av 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. De regionala dotterbolagen erbjuder lån och affärsutveckling och ägs till 49% av regionala ägare.

0771-55 85 00
www.almi.se

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten och praktikplatser.

0771–416 416
kundtjanst@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ser till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs. Deras mål är att minska riskerna för ohälsa
och olycksfall i arbetslivet.

010-730 90 00
arbetsmiljoverket@av.se
www.av.se

Bolagsverket

Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar.

0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Business Sweden

Business Sweden är en halvstatlig organisation som hjälper svenska företag att växa internationellt och kan bistå med lokal expertis på nya marknader dit du ska expandera.

08-588 660 00
www.business-sweden.se

Försäkringskassan

Försäkringskassans beslutar om och betalar ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.

0771-17 90 00
kundcenterpartner@forsakringskassan.se
www.forsakringskassan.se

Jordbruksverket

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd.

0771-223 223
www.jordbruksverket.se

Kronofogden

Kronofogden hjälper den som inte fått betalt och ger stöd och råd till den som ska betala.

0771-73 73 00
kontakt@kronofogden.se
www.kronofogden.se

Livsmedelsverket

Vissa livsmedelsföretagare (företag som producerar, bearbetar eller distribuerar mat) har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet.

018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
www.livsmedelsverket.se

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum stöds av lokalt näringsliv och ger kostnadsfri rådgivning som rör ditt företagande.

08-14 44 00
mail@nyforetagarcentrum.se
www.nyforetagarcentrum.com

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten informerar om, samt administrerar och betalar ut, den allmänna pensionen.

0771-776 776
www.pensionsmyndigheten.se

PRV

Patent- och registreringsverket skyddar innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. De ger råd och stöd och erbjuder även utbildningar.

08-782 28 00
kundsupport@prv.se
www.prv.se

Skatteverket

Skatteverkets tar in skatter, sköter folkbokföringen och är borgenär åt staten. Här kan du få svar på frågor om exempelvis bokföring, skatter, avdrag, moms, förmåner och skattekonto. De hjälper dig över telefon, e-post eller direkt på någon av deras servicekontor runt om i landet. Skatteverket tillhandahåller även kostnadsfria informationsträffar för företagare om moms, arbetsgivarfrågor, ombildning, e-tjänster och mer.

0771-567 567
www.skatteverket.se

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv är Sveriges största arbetsgivarorganisation för privata företag. En arbetsgivarorganisation är arbetsgivarnas motsvarighet till facket.

08-553 430 00
www.svensktnaringsliv.se

Tillväxtverket

Tillväxtverkets främjar hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.

08-681 91 00
tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

Tullverket

Tullverket tar ut tullar, skatter och
avgifter i samband med in- och utförsel av varor från och till länder utanför EU.

0771-520 520
tullverket@tullverket.se
www.tullverket.se

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd i frågor om offentlig upphandling. På webbplatsen förklarar myndigheten bland
annat hur det går till att lämna anbud.
Myndigheten har också en bemannad
Frågeservice som svarar på frågor om offentlig upphandling.

08-586 217 00 (växel)
08-586 217 01 (Frågeservice)
www.upphandlingsmyndigheten.se

Verksamt.se

Verksamt.se tillhandahåller företagsinformation och har samlat flera av myndigheternas företagstjänster på sin webbplats.

www.verksamt.se

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Här kan man söka finansiering genom deras utlysningar. Du behöver därför hitta en utlysning som specifikt passar ditt projekt.

08-473 30 00
vinnova@vinnova.se
www.vinnova.se

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning