Integritetspolicy

1. Inledning
Beskrivning av organisationen: Vi är Ny Media Sverige AB ett företag som bedriver verksamhet inom Media & Reklam. Vår webbplats använder plattformen WordPress för att erbjuda våra tjänster och innehåll till våra besökare.
Syfte med policyn: Denna integritetspolicy är viktig för att förklara hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vår målsättning är att ge dig en tydlig och transparent översikt över vår hantering av personuppgifter.
2. Vilka personuppgifter samlas in
Typer av data: Vi samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Företagsnamn
 • Trafikdata (Geografi, webbläsartyp, och besökta sidor)

Insamlingssätt: Personuppgifter samlas in via:

 • Kontaktformulär: När du fyller i vårt kontaktformulär på webbplatsen
 • Cookies: För att förbättra användarupplevelsen och analysera trafikdata på vår webbplats
 1. Användning av personuppgifter
  Ändamål:De insamlade personuppgifterna används för att:
 • Svara på förfrågningar och kommunicera med dig via kontaktformuläret
 • Skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden (med ditt samtycke)
 • Analysera trafikdata för att förbättra vår webbplats och användarupplevelse

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är:

 • Samtycke: För nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden
 • Berättigat intresse: För att svara på förfrågningar och analysera trafikdata
 1. Datadelning och överföring
  Delning med tredje part:Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Ditt förtroende och din integritet är viktigt för oss. (korrigera detta)
  Internationell överföring:Vi överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES.
  5. Lagringstid
  Hur länge uppgifter sparas: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de ändamål som de samlades in för:
 • Kontaktformulär: Uppgifter lagras så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan
 • Nyhetsbrev: Uppgifter lagras tills du väljer att avsluta prenumerationen
 • Trafikdata: Lagras under en period som behövs för analys och förbättring av webbplatsen
 1. Dina rättigheter
  Rättigheter som registrerad:Som registrerad har du rättigheter enligt tillämplig lagstiftning, inklusive:
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.
 • Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 1. Cookies och spårningsteknik
  Användning av cookies:Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och analysera trafikdata på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. Vi använder både session-cookies (som raderas när du stänger webbläsaren) och permanenta cookies (som lagras på din enhet under en viss tid eller tills du tar bort dem). Du kan hantera dina cookie-inställningar via din webbläsares inställningar.
  8. Säkerhet
  Skyddsåtgärder:Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Detta inkluderar användning av säkra servrar och krypterade anslutningar.
  9. Kontakta oss
  Kontaktinformation: Om du har frågor eller förfrågningar om denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på:
 • E-post: integritet@nyforetagsamhet.se
 • Adress: Ny Media Sverige AB, Box: 12, 438 21 Landvetter

Övrigt
Uppdateringar av policyn: Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i vår praxis eller gällande lagstiftning. Eventuella uppdateringar kommer att publiceras på denna sida och datumet för senaste uppdateringen kommer att anges. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.
Senast uppdaterad: 2024-05-21