Inkasso

De allra flesta, privatpersoner såväl som företag, vill göra rätt för sig. Men faktum är att många fakturor inte betalas i tid och det drabbar dig som företagare.

Om din faktura inte betalas i tid kan ett inkassoföretag anlitas för att driva in skulden och kan vara den extra påtryckning som krävs för att betalning ska ske.

Behöver påminnelse skickas ut först?

Det räcker med att betalningen har förfallit för att du ska kunna lämna över ärendet till ett inkassoföretag. Det finns ett stort värde i att vårda relationen till sina kunder och du bör definitivt först kontakta kunden innan du tar ärendet vidare. Dels för att det kan vara så att kunden inte nåtts av fakturan, dels för att kunden av misstag har missat förfallodatumet.

Hur fungerar det?

Om du väljer att anlita ett inkassobolag skickar de omgående ut ett inkassokrav till din kund. Kunden har exempelvis minst åtta dagar på sig att antingen betala eller bestrida inkassokravet, från det att kravet skickades.

Om fakturan inte betalas inom tidsfristen i inkassokravet gör inkassobolaget en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Inkassoföretaget sköter korrespondensen med Kronofogden. Om kunden ändå inte betalar, meddelas ett utslag (dom) som kallas exekutionstitel. Domen kan sedan verkställas av Kronofogden som inleder utmätning av kundens tillgångar för att omvandla dem till pengar som du får del av, om utmätningsbara tillgångar finns.

Vad kostar det?

Vanligtvis tar inkassoföretag ut en grundavgift som baseras på fakturabeloppet. Vissa inkassoföretag tar även ut löpande årsavgifter eller abonnemangskostnader. Utöver detta brukar inkassoföretag vid inkassering behålla en provisionsdel samt inkasserad ränta.

Mellan tummen och pekfingret kan ett lyckat förfarande, det vill säga att ärendet inte går vidare till Kronofogden, landa på mellan 5-10 procent av fakturabeloppet. Det är betydligt bättre än alternativet att inte få betalt överhuvudtaget.

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning