A-kassa

Att vara medlem i en a-kassa är en god idé för dig som är företagare. Det är en försäkring som ger både anställda och företagare rätt till ersättning vid arbetslöshet.

Riksdagen har – till följd av corona – beslutat om tillfälliga regler med högre ersättning i a-kassan till och med 1 januari 2024. Andra tillfälliga regler som gällde under 2020 har upphört. Nedan går vi igenom a-kassans generella regler vid skrivande stund.

Alla a-kassor är inte för företagare

Det finns 24 arbetslöshetskassor. Vissa kan du gå med i oavsett vilken bransch du är verksam i, medan andra är specialiserade på en viss yrkesgrupp.

Enligt a-kassan räknas man som egenföretagare när man bedriver näringsverksamhet som man har ett väsentligt inflytande över och personligen utför arbete i. Eftersom detta skiljer sig från hur det fungerar för anställda är det inte alla a-kassor som accepterar egenföretagare som medlemmar. Man vill helt enkelt ha kunskap och förstå sina medlemmars arbetssituation.

Vad krävs för att ha rätt till a-kassa?

Ett grundkrav för alla a-kassor är att du måste ha arbetat i Sverige för att bli medlem. Dessutom krävs:

 1. Medlemskap i minst 12 månader utan avbrott
 2. Att man uppfyller grundvillkoren
  – vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen,
  – kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar varje vecka,
  – aktivt söka arbete (stå till arbetsmarknadens förfogande).
 3. Att man uppfyller arbetsvillkoret
  – arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under 6 månader. Månaderna behöver inte vara i följd, men de ska ligga inom en period på 12 månader eller
  – arbetat minst 40 timmar per kalendermånad och minst 420 timmar totalt under 6 månader i följd.

När har man rätt till a-kassa?

När du uppfyllt ett arbetsvillkor och varit medlem i a-kassan i tolv månader kan du ha rätt till inkomstbaserad ersättning.

När en företagare anses arbetslös regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring. För dig som upphört med din verksamhet eller som valt att lägga företaget vilande finns möjlighet att få a-kassa.

Karensdagar

Karensdagar kallas de första dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning. En ersättningsperiod inleds med två karensdagar. En karensdag är en slags självriskdag som man inte får någon ersättning för. Väljer du att lägga ner en lönsam verksamhet blir du, precis som anställda vid egen uppsägning, först avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar, innan du igen får rätt till ersättning från a-kassan.

Ersättningsnivåer

Du kan få upp till 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna. Du får 80 % av lönen, upp till maxtaket motsvarande ca 33 000 kronor per månad. Har man en högre lön kan man införskaffa en inkomstförsäkring som försäkrar lön till högre belopp. Det är en fristående försäkring men som kräver medlemskap i a-kassan.

Ersättningen baseras på vilket som är förmånligast av: (1) inkomsten enligt senaste beslut om slutgiltig skatt och (2) genomsnittet av inkomsterna från företaget de två åren före det senaste beskattningsåret.

Om verksamheten läggs ner inom 24 månader från det att den startade kan ersättning istället komma att baseras på tidigare inkomst.

Att byta a-kassa

Om du ska byta a-kassa är det viktigt att göra det på rätt sätt så att det inte blir ett avbrott i medlemsperioden. För att ha rätt till a-kassa krävs medlemskap i minst 12 månader utan avbrott. Din nya a-kassa kan hjälpa dig med detta. Det är enkelt att byta.

Arbetslös utan a-kassa?

Om du inte är medlem i en a-kassa eller ännu inte uppfyller villkoren för att ha rätt till a-kassa, har du ändå möjlighet att få något som kallas grundersättning. Summan är 510 kr per arbetsdag i dagsläget.

Bra att veta

Ett medlemskap i en arbetslöshetskassa förutsätter inte ett medlemskap i ett fackförbund, eller vice versa.

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning