Företagsförsäkring

Att ha en företagsförsäkring bör vara lika självklart som att ha en hemförsäkring. Oavsett vilken bransch du är verksam i, så är det viktigt att ha en företagsförsäkring som skyddar dig när något oförutsett inträffar.

Oavsett om du är IT-konsult, bedriver e-handel med varor, tillverkar produkter, reparerar bilar eller bygger hus så finns risker som är värda att försäkra sig mot. Det kan röra sig om exempelvis brand, inbrott, vattenskador, skadestånd, stöld eller att någon har drabbats av ett fel i din produkt eller tjänst.

Den största risken

Det största felet i val av företagsförsäkring är att inte ha någon försäkring alls. Ett annat fel är att likställa en företagsförsäkring med ett egendomsskydd. Har man då inte varulager eller dyra inventarier så kan man uppleva försäkringen som onödig, men så är inte fallet. Egendom är bara en del i företagsförsäkringen. Ofta är det egentligen de andra delarna som skyddar dig mot de alla största riskerna och kostnaderna.

Ett annat klassiskt misstag är att inte se sig själv som anställd. Du som arbetar i ditt egna aktiebolag räknas som anställd och har möjlighet att få en rad skattebefriade förmåner för en bättre hälsa. Som exempel kan du ta kostnaden för sjukvårdsförsäkring på företaget.

Vad ingår i en företagsförsäkring?

En företagsförsäkring är ett anpassat paket med olika skydd, beroende på företagets verksamhet. I de flesta företagsförsäkringar ingår försäkringsdelarna Ansvar, Egendom, Avbrott och Rättsskydd. Exakt vad som ingår varierar mellan olika branscher och mellan olika försäkringsbolag.

  • Ansvarsförsäkringen skyddar mot skadeståndskrav
  • Egendomsförsäkringen skyddar verksamhetens tillgångar
  • Avbrottsförsäkringen ersätter om verksamheten ofrivilligt måste ligga nere en period
  • Rättsskyddet skyddar om företaget hamnar i en rättslig tvist
  • Krisförsäkring gäller för terapi för anställda vid psykisk kris
  • Tjänstereseförsäkring ersätter bl.a. kostnader till följd av sjukdom och olycksfall vid tjänsteresa.

Om ditt företag har speciella maskiner eller andra speciella behov är det möjligt att du behöver teckna en kompletterande försäkring.

När du ska teckna en företagsförsäkring är det bra att först tänka igenom vilka risker just ditt företag utsätts för:

  • Vad har verksamheten för tillgångar?
  • Vilka risker utsätts dina kunder för i din verksamhet?
  • Vilka ekonomiska konsekvenser får ett ofrivilligt avbrott?

Vad gäller hemförsäkring för?

Hemförsäkringen gäller inte för företagets verktyg, maskiner och varor – även om du har kontoret hemma. En dator som används både privat och i verksamheten kan försäkringsbolaget därför anse tillhöra ditt företag, och inte ersätta den via hemförsäkringen.

Hemförsäkringen täcker inte försäkringsdelarna Ansvar, Avbrott och Rättsskydd. Och även om det kan kännas långt borta så utsätter de allra flesta företag på ett eller annat sätt sina kunder för risker som kan bli väldigt dyra om något går fel.

Det är inget lagstadgat krav att ha företagsförsäkring, men en oförsäkrad verksamhet innebär att du utsätter dig och verksamheten för onödigt stora risker.

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning