Framtidens Marknadsföring: Planer från Sveriges Största Annonsörer​

Att driva ett nytt företag är en spännande och utmanande resa. En av de viktigaste aspekterna när det gäller att etablera ett framgångsrikt företag är marknadsföring. Att förstå marknadstrender och dra lärdomar från etablerade annonsörer kan vara avgörande för din egen marknadsföringsstrategi. Vi sammanfattar Sveriges största annonsörers framtida planer för sin marknadsföring och vilka lärdomar nya företagare kan dra från deras strategier.

Marknadsföring i ett föränderligt landskap

Reklammarknaden har under de senaste åren genomgått dramatiska förändringar som påverkar alla aktörer, oavsett om de är nya på marknaden eller redan etablerade. Enligt den senaste rapporten från IRM (Institutet för Reklam och Mediestatistik) har reklammarknaden förväntats minska med hela 7,7 procent under det aktuella året. Dessa siffror har satt stora utmaningar framför både nya och befintliga annonsörer och tvingar dem att snabbt anpassa sig till det föränderliga medielandskapet.

Ikea

 • Ökade investeringar i bio, OLV, sociala medier och utomhusreklam: Ikea har valt att öka sina investeringar i bio eftersom de ser att denna kanal har återhämtat sig efter pandemin och erbjuder hög effekt och uppmärksamhet, vilket är fördelaktigt för deras varumärkeskommunikation. De satsar också på sociala medier och OLV, med tanke på att många konsumenter spenderar tid online och på olika digitala plattformar.
 • Minskade investeringar i morgon- och kvällspress: Minskningen i dessa traditionella medier kan bero på en minskad räckvidd och en ökad användning av digitala alternativ. Ikea har dock inte helt avskrivit dagstidningar och överväger fortfarande deras användning.

Mio

 • Ökade investeringar i digitala kanaler: Mio har valt att öka sina investeringar i digitala kanaler som en anpassning till förändrade medievanor. Med en minskning i traditionella medier, sannolikt på grund av deras lägre effektivitet, har Mio insett värdet av att vara närvarande online för att nå en bredare och mer digitalt orienterad publik.
 • Minskade investeringar i dagspress: Minskningen i dagspressen kan delvis bero på en ökad popularitet av digitala nyhetskällor, vilket innebär en förändrad mediekonsumtion hos många. För Mio är det dock viktigt att anpassa sin mediemix så att de riktar sig mot deras specifika målgrupp och behov. Därför fortsätter de att fokusera på landsortspressen, särskilt med tanke på att de har många butiker runt om i landet och vill säkerställa total täckning för sin annonsering.

Hallon

 • Ökade investeringar i kvällspress, ljudmedier, digitala kanaler och sociala medier: Hallon fokuserar på kvällspressen på grund av dess förmåga att nå en specifik målgrupp och erbjuda en hög effekt för deras varumärke. Ljudmedier är också viktiga för att nå ut till olika åldersgrupper. Digitala kanaler och sociala medier används för att nå en bredare publik och upprätthålla en närvaro online.
 • Minskade investeringar i utomhusreklam: Minskningen i utomhusreklam kan bero på att Hallon inte har hittat det mest effektiva sättet att använda detta medium ännu. De överväger dock fortfarande utomhusreklam och följer medieutvecklingen noggrant.

ATG

 • Ökade investeringar i digitala kanaler inklusive display, digitalt utomhus och sociala medier: ATG anpassar sig till kundernas medievanor genom att öka investeringarna i digitala kanaler. De satsar på displayannonsering för att nå en bredare publik, digitalt utomhus för att få uppmärksamhet och synlighet, samt sociala medier för att engagera sin målgrupp online.
 • Minskade investeringar i kvällspress och radio: Minskningen i kvällspress och radio kan delvis härledas till en ändrad mediekonsumtion hos målgruppen för ATG. De strävar efter att nå en bred och engagerad publik, och med tanke på den ökande populariteten av digitala alternativ, väljer de att omfördela sina medel för att bättre anpassa sig till var deras målgrupp befinner sig.

Öka dina egna chanser genom andras erfarenheter

Att lyssna på erfarenheter och lärdomar från Sveriges största annonsörer kan vara till stor nytta för nya företagare. Flexibilitet, anpassning till medietrender, kostnadseffektivitet och mätning av effekt är alla viktiga faktorer att beakta när du utformar din marknadsföringsstrategi. Genom att dra nytta av de insikter som dessa annonsörer har delat kan du öka dina chanser att lyckas på den konkurrensutsatta marknaden.

____________________________________

Källor och Intervjuer:

 • Marknadsdata: Kantar Sifo. (Desktop och mobila enheter undantagna på grund av ändrade mätmetoder mellan 2022 och 2023). Bruttosiffror för perioden januari till augusti 2023.
 • Rapportreferens: Dagens Media. (2023). ”Lista: Sveriges största annonsörer – medierna de prioriterar och väljer bort,” en rapport om Sveriges största annonsörer.

Intervjuer med:

 • Helena Gouveia, Marknadschef på Ikea.
 • Joakim Holmstrand, Kommersiell chef på Mio.
 • Gabrielle Lundgren, Marknadschef på Hallon.
 • Johanna Åberg, Marknadschef på ATG.

Dessa intervjuer är hämtade från Dagens Media rapport om marknadsföringsstrategier och ger värdefulla insikter i de olika strategierna och besluten som dessa företag har fattat inom sina marknadsföringsområden.

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning