Affärsänglar

En affärsängel är en privatperson som i tidigt skede valt att investera i ett nystartad företag. Det kan hjälpa dig att snabbare nå framgång i ditt företagande.

Termen ”affärsängel” tros ha sitt ursprung från Broadways musikalscen. Producenter som ville lansera en ny föreställning behövde finansiering av förmögna från ”up town”, som därmed skulle komma ner ”down town” som änglar för att investera i dessa riskabla projekt.

Idag är affärsänglar en viktig källa för finansiering som hjälper till att fylla det gap som föreligger mellan start- och såddfinansieringsstadiet och den punkt då formella riskkapitalbolag kommer att intressera sig. De bidrar även med kunskap och erfarenhet och brukar därför ta plats i företagens styrelser. Inte sällan har affärsänglar ett värdefullt kontaktnät som kan vara till nytta för verksamheten samt för att säkerställa ytterligare kapital och finansiering.

Företag som Apple, Amazon, Ford och Body Shop hade alla finansiering från affärsänglar under sina första år.

Vilka är affärsänglar?

Den typiska affärsängeln har tidigare antagits vara en medelålders man med högre utbildning samt affärsbakgrund. Framväxten av flera framgångsrika företag i Sverige på senare år har öppnat upp för att den stereotypen inte stämmer längre. De flesta har erfarenhet av att framgångsrikt skala upp egna företag eller av att ha toppositioner på större företag. En affärsängel har ofta egen erfarenhet av de branscher han eller hon investerar i. De har också en hög personlig nettoförmögenhet.

Vilka kriterier baseras investeringsbeslut på?

  • Marknadens vilja att anta produkten
  • Statusen för den nya produktens utveckling
  • Hur skyddad immateriell egendom är
  • Hur troligt det är att kunderna kommer att engagera sig
  • Vägen till marknaden enligt affärsmodellen
  • Tillväxtpotential
  • Relevant erfarenhet hos företagets nyckelpersoner
  • Sundheten i den finansiella modellen
  • Teamets sammansättning

Det sista kriteriet är ofta väldigt viktigt. Teamets sammansättning samt entreprenörernas personliga egenskaper är ofta väldigt viktiga. Det handlar bland annat om genomförandeförmåga, relevant erfarenhet och kunskap samt passion.

Vilka summor rör det sig om?

Affärsänglar investerar generellt mindre summor än vad riskkapitalister gör. Mindre summor är ofta lika med snabbare investeringsbeslut, vilket gör dessa typer av investeringarna mer lättillgängliga.

En typisk investering från en affärsängel är på cirka en halv miljon kronor, men det varierar givetvis. Det är inte ovanligt att affärsänglar syndikerar (går ihop) med andra affärsänglar för att minska personlig risk och få möjlighet till att göra större och fler investeringar.

Investeringsområden

I tillverkningsindustrin och andra klassiska branscher är banklån fortfarande vanligaste finansieringssättet. Det är betydligt vanligare med affärsänglar inom exempelvis utveckling inom IT och andra snabbväxande branscher.

Så här kommer du i kontakt med affärsänglar

Det finns flera affärsängelsnätverk i Sverige. De fungerar som en mötesplats för entreprenörer och affärsänglar och har som uppgift att föra dessa samman.

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning