Konsultavtal & uppdragsavtal

Ett konsultavtal (också kallat uppdragsavtal) bestämmer förhållandet mellan en konsult och en uppdragsgivare. Innehåller bland annat bestämmelser om ersättning, vad uppdraget omfattar och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet.

Vad är skillnaden mellan ett Uppdragsavtal och Anställningsavtal?

Ett uppdragsavtal används när ett projekt eller uppdrag kräver att man tar in en utomstående från företaget för att arbeta. Det innebär därför att uppdragsavtalet är inte en form av anställning och därför inte täckt av Lagen om Anställningsskydd (LAS). Uppdragsavtal används därför vid fall där en tillfällig eller i vissa fall långsiktig extern resurs krävs.

Det finns ingen specifik lag eller stiftning som tillåter anställningsskydd åt en uppdragstagare, utan eventuella tvister vid arbetsbefrielse skall istället följa köplagens bestämmelser. Därpå är utformningen av uppdragsavtalet av stor vikt.

Några punkter som bör ingå i Uppdragsavtal:
  • Löptiden på uppdragsavtalet. (Tidsbestämt eller Tillsvidare)
  • Ersättning (Timmar/Uppdrag/Fast Ersättning)
  • Tydlig kravställning och förväntningar.
  • Ägandeskap av eventuell immaterialrätt framtaget under uppdrag.
  • Tydliggörande av resultatets ägandeskap.
  • Eventuell bestämmelse om exklusivitet eller annan form av skydd mot konkurrenter.
  • Bestämmelse/Överenskommelse kring eventuell förtida uppsägning.

Vid behov av juridisk hjälp läs vår artikel om juridik.

Kostnadsfri mall för Konsultavtal och Uppdragsavtal

Mallen är endast ett exempel och bör därför formas utefter de förutsättningar som uppdraget kräver.

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning