Tjänstepension

Att pensionsspara innebär att man avvarar pengar idag för att ta ut dem när man slutar arbeta och går i pension. 

Genom inkomstskatten, det vill säga skatten på lön avsätts pension automatiskt. Detta kallas för den allmänna pensionen. De flesta anställda har också en tjänstepensions via sin arbetsgivare, vilket mer eller mindre är ett krav för att ha en dräglig pension. Som egenföretagare är det därför viktigt att pensionsspara. Läs tabellen här intill. Titta på lönen som motsvarar din inkomst och se hur mycket du behöver spara extra varje månad för att få en inbetalning som motsvarar en anställds tjänstepensionsinbetalning.

Din lön vs. Spara själv

25 000 kr – 1 125 kr/mån
35 000 kr – 1 575 kr/mån
45 000 kr – 3 236 kr/mån
55 000 kr – 6 236 kr/mån
65 000 kr – 9 236 kr/mån

Personer med eget aktiebolag har flera möjligheter att spara långsiktigt:

  • Sätta upp en tjänstepension
  • Betala ut lön och spara privat (i exempelvis ISK)
  • Låta bolaget göra vinst, ta utdelning och spara privat (i exempelvis ISK)
  • Låta bolaget göra vinst och spara pengarna i bolaget
    i en kapitalförsäkring med eventuellt avtal om så kallad direktpension

Det finns en mängd omständigheter som påverkar vilket tillvägagångssätt som är bäst för dig och det finns ingen generell lösning som är bäst för alla. Det viktigaste är att du kommer igång! Att sätta upp en tjänstepension är ett smart sätt att öronmärka pengar för framtiden eftersom du inte kan ta ut dessa pengar i förtid, vilket är möjligt i ett ISK.

Tumregeln

En tumregel är att ta ut lön upp till 614 500 kronor per år (2024), vilket motsvarar 51 208 kronor per månad, innan man börjar spara i tjänstepension. Vid den här nivån har du nått taket för inbetalningar till den allmänna pensionen. Bakgrunden är att inbetalningar till tjänstepension belastas med 24,26 procent skatt (2024) som inte ger dig några direkta förmåner, medan sociala avgifter (som betalas vid utbetalning av lön) ger dig ålderspension, sjukpenning m.m.

Det vanliga förfarandet är att man sparar i tjänstepension även om man inte når upp till tumregeln. Det är också viktigt att starta denna rutin tidigt, om än bara en liten avsättning, för att möjliggöra att kunna gå i pension en dag. Ränta på ränta effekten på 1 000 kr med 6 procent årlig avkastning över 30 år ger dig 5 743 kr. Det är tänkvärt!

Direktpension mot tjänstepension

När det kommer till direktpension mot tjänstepension så är tjänstepension betydligt enklare att hantera och varför det är så populärt. Direktpension är ett alternativ om du har kort tid kvar till pension eller som komplement när pensionsavsättningarna är högre än 35 procent av din lön eller över 10 prisbasbelopp – och därmed inte avdragsgilla (2024).

Så påverkas pensionen

Räkneexemplet baseras på 1 000 kr i månatliga inbetalningar till tjänstepension under 40 år (totalt 480 000 kr) med avkastningen 6 procent per år.

Exempel 1

Avgift: 0,3 procent
Kostnad för avgifter: 148 000 kronor
Pensionskapital efter 40 år: 1 821 000 kronor

Exempel 2

Avgift: 1,3 procent
Kostnad för avgifter: 557 000 kronor
Pensionskapital efter 40 år: 1 411 000 kronor

Hur kan det vara så stor skillnad? Anledningen är att avgifterna minskar pensionskapitalet och därmed den framtida avkastningen. Dessutom betalas avgifterna under alla år.

Din pension påverkas med andra ord kraftigt av avgifterna, se därför till att välja ett alternativ med omsorg! Men börja pensionsspara direkt, det kommer du ha glädje av sen!

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning