Företagslån

Det är oftast inte tillräckligt med endast en bra idé för att lyckas som företagare. Man är oftast i behov av pengar och att göra nödvändiga investeringar för att kunna komma igång med sin verksamhet. Så här fungerar företagslån.

Låna via banken

Några banker har särskilda lån för att starta eget. Syftet med dessa lån är att du ska kunna täcka de initiala kostnaderna i företaget innan dina intäkter kommer. Därför behöver du ha en genomarbetad affärsplan och budget. Du behöver kunna visa varför ditt företag behöver finansiering och hur intäkterna kommer att kunna återbetala lånet.

Banken gör en kreditbedömning och bedömer bland annat om din affärsidé är rimlig, din förmåga att genomföra den samt återbetalningsförmågan.

Många nya företagare upplever att det är svårt att få lån via de traditionella bankerna.

Låna via Almi

Almi är en finansiär som ägs av staten och erbjuder bland annat företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering. Utgångspunkten är att de vänder sig till företag som inte kan finansiera hela kapitalbehovet via andra aktörer. Ett lån från Almi är således ett komplement.

Som nystartad bedömer även Almi din företagsidé och förmåga att genomföra den. Eftersom företagare med lån från Almi oftast har andra lån behöver de kompensera för den högre risken genom att ta ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.

Låna via andra kreditinstitut

Historiskt sett har det varit svårt för nystartade och små företag att få ett företagslån från de traditionella bankerna.

Därför har nya låneaktörer, som tittar på fler faktorer än de traditionella banker, vuxit fram på marknaden. Dessa låneföretag gör vanligtvis en helhetsbedömning av både företaget och dess ledande personer. Man tittar exempelvis på omsättning och kassaflöde om det finns, affärsidé, om lön tas ut, om det finns betalningsanmärkningar och i så fall från vad, om företaget har en hemsida och hur den ser ut, hur konkurrenskraftigt företaget är i sin bransch osv.

Genom att analysera data från flera källor kan låneföretaget få god förståelse för det sökande företagets förutsättningar att bli lönsamt och bilda sig en uppfattning om dess möjligheter att återbetala lånet, samt sätta en ränta som speglar risken.

Vad behövs för att få låna som nystartad?

Ett uppstartslån (en form av företagslån) är tänkt att finansiera starten av din företagarresa, till exempel för att köpa in nödvändiga inventarier och tjänster för att kunna komma igång. Det är ofta svårt att få finansiering som nystartad och många långivare kräver en viss omsättning och att man har haft verksamheten aktiv under en tid.

I de allra flesta fall krävs säkerheter för lånet (likt att man pantsätter bostaden när man tar ett bolån). De flesta banker kräver att man går i personlig borgen för 100% av lånet, vilket betyder att du som privatperson blir betalningsansvarig för hela lånet om företaget inte kan återbetala det.

En annan vanlig typ av säkerhet är företagsinteckning. Det är en pant som inte är knuten till en bestämd egendom, utan kan ändras över tid som exempelvis ett varulager. Detta gör att tillgångar som du har i rörelsen kan fortsätta att användas i verksamheten och ändå vara säkerhet för ett lån.

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning